{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

DC Dinteloord

Rondom 1
4671TZ Dinteloord

Description

General

On business park Nieuw Prinsenland in Dinteloord, HVBM Vastgoed, in cooperation with Wouda Invest, offers the opportunity to develope a high-quality logistics building or production facility suitable for Agro & Food related companies and value add logistics. The total plot comprises approximately 9 hectares on which one or more developments can be realized from approximately 10,000 sq m to approximately 50,000 sq m.

HVBM Vastgoed is specialized in 'built-to-suit' (logistic) developments for different types of users. The objective of HVBM Vastgoed is to translate a program of requirements of a user into a turn-key lease offer in close co-operation with the user. The impressions and specifications shown in this brochure serve as an indication of the possibilities. A customized development is always possible. Depending on the case of the user and design, the ambition is to realize a project on the basis of BREEAM-NL 'Very Good'. A higher sustainability ambition is possible. The building will always be prepared structurally for installing solar panels on the roof.

The location is suitable for companies in environmental categories 3 to 5.2. The zoning is especially designed for companies in the agro & food sector.


Delivery

12 months after agreement

Indication of rent level (from)

regular warehouse space € 45.- per sq m per year

refrigerated warehouse space € 55.- per sq m per year **

mezzanine floor € 25.- per sq m per year

office space € 115.- per sq m per year

** depending on exact specifications required by lessee

rental prices to be increased with VAT


Lease term

10 or 15 years


Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)


Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements


VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT charged performances


Other lease conditions

to be discussed

Collegiale samenwerking met de Lobel en Partners

50.000 m²
10.000 m²
50.000 m²
10.000 m²
Op en rond Nieuw Prinsenland komen windmolens die groene stroom leveren aan het 150/20 kV-station. Naast watervoorziening van het nutsbedrijf, kunnen bedrijven desgewenst gebruikmaken van gezuiverd water uit de waterzuiveringsinstallatie die gekoppeld is aan de suikerfabriek. De restwarmte die tijdens het proces van de suikerfabriek vrijkomt, kan in de glastuinbouwbedrijven worden toegepast. Naast glastuinbouwbedrijven kunnen ook andere ondernemingen hiervan gebruik maken. De transportleidingen voor de restwarmte lopen via de collectieve kabels- en leidingenstrook, welke door Cosun worden beheerd.
Dinteloord ligt op een centrale locatie op zeer korte afstand van de rijkswegen A4, A17 en de A59. Bedrijventerrein Nieuw Prinsenland ligt bij Dinteloord, centraal tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied. Pal naast de snelweg A4 en in directe verbinding met de A17 en de A59 is deze locatie eenvoudig en snel te bereiken met uitstekende ontsluitingsmogelijkheden.

DC Dinteloord

Algemeen

Op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland in Dinteloord biedt HVBM Vastgoed in samenwerking met Wouda Invest de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een hoogwaardig logistiek gebouw of  productiefaciliteit geschikt voor Agro&Food gerelateerde bedrijven en value add logistics. Het totale perceel omvat circa 9 hectare waarop één of meerdere ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden vanaf circa 10.000 m² tot circa 50.000 m².

HVBM Vastgoed is gespecialiseerd in ‘built to suit’ ontwikkelingen van (logistieke) bedrijfsgebouwen voor eindgebruikers. Doelstelling van HVBM Vastgoed is om samen met de huurder een programma van eisen te vertalen in een turn-key huuraanbieding. De getoonde impressies en de vermelde metrages dienen als voorbeeld en geven een indicatie van de mogelijkheden. Een ontwikkeling op maat is altijd bespreekbaar. Afhankelijk van de vraagstelling en ontwerp is de ambitie om het object op basis van BREEAM-NL Nieuwbouw ‘Very Good’ te realiseren. Een hogere duurzaamheidsambitie is bespreekbaar. Het gebouw wordt constructief voorbereid voor plaatsing van zonnepanelen op het dak.

De locatie is geschikt voor bedrijven die vallen in milieucategorie 3 t/m 5.2. De bestemming ter plaatse is speciaal ingericht voor bedrijven in de agro & foodsector.


Oplevering

ca. 12 maanden na overeenstemming

Indicatie huurprijzen (vanaf)

reguliere bedrijfsruimte € 45,-  per m² per jaar

gekoelde bedrijfsruimte € 55,-  per m² per jaar **

mezzanine vloer € 25,-  per m² per jaar

kantoorruimte € 115,-  per m² per  jaar

** e.e.a. afhankelijk van de exact benodigde capaciteiten door huurder

huurprijzen te vermeerderen met BTW

 

Huurtermijn

10 of 15 jaar

Indexering

jaarlijks volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Huurovereenkomst

standaard huurovereenkomst kantoor-/ bedrijfsruimte volgens model ROZ 2015 met aanvullingen

BTW

huurder verklaart dat haar activiteiten blijvend voor 90% of meer uit met BTW belaste prestaties bestaat

Overige huurcondities

nader overeen te komen

General

On business park Nieuw Prinsenland in Dinteloord, HVBM Vastgoed, in cooperation with Wouda Invest, offers the opportunity to develope a high-quality logistics building or production facility suitable for Agro & Food related companies and value add logistics. The total plot comprises approximately 9 hectares on which one or more developments can be realized from approximately 10,000 sq m to approximately 50,000 sq m.

HVBM Vastgoed is specialized in 'built-to-suit' (logistic) developments for different types of users. The objective of HVBM Vastgoed is to translate a program of requirements of a user into a turn-key lease offer in close co-operation with the user. The impressions and specifications shown in this brochure serve as an indication of the possibilities. A customized development is always possible. Depending on the case of the user and design, the ambition is to realize a project on the basis of BREEAM-NL 'Very Good'. A higher sustainability ambition is possible. The building will always be prepared structurally for installing solar panels on the roof.

The location is suitable for companies in environmental categories 3 to 5.2. The zoning is especially designed for companies in the agro & food sector.


Delivery

12 months after agreement

Indication of rent level (from)

regular warehouse space € 45.- per sq m per year

refrigerated warehouse space € 55.- per sq m per year **

mezzanine floor € 25.- per sq m per year

office space € 115.- per sq m per year

** depending on exact specifications required by lessee

rental prices to be increased with VAT


Lease term

10 or 15 years


Indexation

annually based on the Consumer Price Index (CPI), all households series (2015=100), published by the Central Bureau for Statistics (CBS)


Lease Agreement

standard lease agreement office- / and warehouse-spaces according to the model ROZ 2015 with supplements


VAT

tenant declares that its activities permanently exists for at least 90% of VAT charged performances


Other lease conditions

to be discussed

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}