{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Santoriniweg 27

1045 AV Amsterdam
€ 2.500.000,-

€ 2.500.000,-
2.865 m²
3.000 m²
8
€ 0,- per

Santoriniweg 27

Gelegen in het Westelijk Havengebied een pand met uitzonderlijke gebruiks- en uitbreidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot verdere verduurzaming.

Kerngegevens:
Hoge bedrijfshal van totaal circa 2.865 m², met daarbij: circa 135 m² kantoor, kantine en sanitaire voorzieningen en circa 7.000 m² buitenterrein. Goothoogte: 10 m en nokhoogte 13.5 m

Bereikbaarheid:
De locatie is goed bereikbaar met eigen vervoer, via de afslag van snelweg A5.

Parkeren:
Op eigen terrein.

Opleveringsniveau:
Het object zal in de huidige staat worden opgeleverd, leeg en vrij van huur, en is onder meer voorzien van:

kantoorruimte:
- entree;
- kantine;
- kunststof kozijnen met isolatieglas;
- toiletten;
- vloerverwarming;
- rolluiken;
- betonvloer.

bedrijfsruimte:
- circa 675 m² geïsoleerde bedrijfsruimte met circa 145 m² entresolvloer;
- circa 2.080 m² ongeïsoleerde bedrijfsruimte;
- elektrische overheaddeur van 7 m breed en 5 m hoog;
- 2 doorgangen;
- asfaltvloer;
- ventilatoren;
- TL verlichting;
- afwaterput met een wateropvangbuffer van 250 m�;
- olie/vetafscheider;
- 70 ton weegbrug;
- deels betonnen borstwering;
- elektrisch hek;
- eigen transformatorhuis 630 KVA;
- bus bar.

Koopsom:
€ 2.500.000,-- k.k. te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding:
In overleg, doch op korte termijn.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Sloten (N.H.)
Sectie: K
Nummer: 3944
groot: 90 are en 35 centiare

Erfpachtgegevens:
Het tijdelijk recht van erfpacht uitgegeven door de gemeente Amsterdam. Het lopende tijdvak is 40 jaar ingaande op 01 september 2006 en derhalve lopende tot en met 31 augustus 2046. De algemene voorwaarden voor tijdelijke erfpacht in het Havengebied 2007 zijn van toepassing. De bestemming in de uitgifte akte is als volgt: het terrein en de daarop gebouwde opstallen zijn bestemd voor de exploitatie van een werf voor de opslag en bewerking van historische bouwmaterialen. De bestemming ziet eveneens toe op de aanwezige en/of toekomstige op te richten kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige opstallen op het perceel.

Erfpachtcanon:
De jaarlijkse canon bedraagt € 94.970,54 (prijspeil 2018).

Huurgegevens terrein:
Circa 1.056 m² terrein, jaarlijkse huurprijs € 11.228,66 (prijspeil 2018). Het huurcontract loopt even lang als het erfpachtrecht.

Uitbreidingsmogelijkheden:
Het naastgelegen kavel groot circa 20.000 m² is vooralsnog in combinatie met het aangeboden object vrij uitgeefbaar in erfpacht.

SDE+ subsidie:
Toegezegde subsidie komt neer op een bijdrage van circa € 1.000,- per maand gedurende 15 jaar (opdracht dient verstrekt te zijn voor januari 2019).

Bestemming:
Bestemmingsplan Amerikahaven, gebiedsaanduiding milieuzone - 1, gebiedsaanduiding veiligheidszone - bevi.
De op de plankaart voor Bedrijf - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
havengebonden bedrijven.
Zwaarste milieucategorie.

Bijzonderheden:
Het pand is eventueel te huur.

Voorbehoud:
Alle genoemde informatie is vrijblijvend en is enkel bedoeld tot het uitnodigen voor het doen van een bieding. Alle onderhandelingen die worden gevoerd zijn onder voorbehoud goedkeuring verhuurder en toestemming eigenaar.

Voor aanvullende informatie:
GAmakelaars uw bedrijfsmakelaar voor Groot Amsterdam en omstreken
Dukdalfweg 60
1041 BE Amsterdam
tel: 020-4203200

Gelegen in het Westelijk Havengebied een pand met uitzonderlijke gebruiks- en uitbreidingsmogelijkheden en de mogelijkheid tot verdere verduurzaming.

Kerngegevens:
Hoge bedrijfshal van totaal circa 2.865 m², met daarbij: circa 135 m² kantoor, kantine en sanitaire voorzieningen en circa 7.000 m² buitenterrein. Goothoogte: 10 m en nokhoogte 13.5 m

Bereikbaarheid:
De locatie is goed bereikbaar met eigen vervoer, via de afslag van snelweg A5.

Parkeren:
Op eigen terrein.

Opleveringsniveau:
Het object zal in de huidige staat worden opgeleverd, leeg en vrij van huur, en is onder meer voorzien van:

kantoorruimte:
- entree;
- kantine;
- kunststof kozijnen met isolatieglas;
- toiletten;
- vloerverwarming;
- rolluiken;
- betonvloer.

bedrijfsruimte:
- circa 675 m² geïsoleerde bedrijfsruimte met circa 145 m² entresolvloer;
- circa 2.080 m² ongeïsoleerde bedrijfsruimte;
- elektrische overheaddeur van 7 m breed en 5 m hoog;
- 2 doorgangen;
- asfaltvloer;
- ventilatoren;
- TL verlichting;
- afwaterput met een wateropvangbuffer van 250 m�;
- olie/vetafscheider;
- 70 ton weegbrug;
- deels betonnen borstwering;
- elektrisch hek;
- eigen transformatorhuis 630 KVA;
- bus bar.

Koopsom:
€ 2.500.000,-- k.k. te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding:
In overleg, doch op korte termijn.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Sloten (N.H.)
Sectie: K
Nummer: 3944
groot: 90 are en 35 centiare

Erfpachtgegevens:
Het tijdelijk recht van erfpacht uitgegeven door de gemeente Amsterdam. Het lopende tijdvak is 40 jaar ingaande op 01 september 2006 en derhalve lopende tot en met 31 augustus 2046. De algemene voorwaarden voor tijdelijke erfpacht in het Havengebied 2007 zijn van toepassing. De bestemming in de uitgifte akte is als volgt: het terrein en de daarop gebouwde opstallen zijn bestemd voor de exploitatie van een werf voor de opslag en bewerking van historische bouwmaterialen. De bestemming ziet eveneens toe op de aanwezige en/of toekomstige op te richten kantoren, magazijnen, werkplaatsen en overige opstallen op het perceel.

Erfpachtcanon:
De jaarlijkse canon bedraagt € 94.970,54 (prijspeil 2018).

Huurgegevens terrein:
Circa 1.056 m² terrein, jaarlijkse huurprijs € 11.228,66 (prijspeil 2018). Het huurcontract loopt even lang als het erfpachtrecht.

Uitbreidingsmogelijkheden:
Het naastgelegen kavel groot circa 20.000 m² is vooralsnog in combinatie met het aangeboden object vrij uitgeefbaar in erfpacht.

SDE+ subsidie:
Toegezegde subsidie komt neer op een bijdrage van circa € 1.000,- per maand gedurende 15 jaar (opdracht dient verstrekt te zijn voor januari 2019).

Bestemming:
Bestemmingsplan Amerikahaven, gebiedsaanduiding milieuzone - 1, gebiedsaanduiding veiligheidszone - bevi.
De op de plankaart voor Bedrijf - 1 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
havengebonden bedrijven.
Zwaarste milieucategorie.

Bijzonderheden:
Het pand is eventueel te huur.

Voorbehoud:
Alle genoemde informatie is vrijblijvend en is enkel bedoeld tot het uitnodigen voor het doen van een bieding. Alle onderhandelingen die worden gevoerd zijn onder voorbehoud goedkeuring verhuurder en toestemming eigenaar.

Voor aanvullende informatie:
GAmakelaars uw bedrijfsmakelaar voor Groot Amsterdam en omstreken
Dukdalfweg 60
1041 BE Amsterdam
tel: 020-4203200

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}