{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

Weerenweg 28

1161 AJ Zwanenburg
€ 324.500,-

€ 324.500,-
2021
223 m²
2.995 m²
4
€ 0,- per

Weerenweg 28

Verkoop fase 1 (units 1 t/m 9) gestart
Project “Weerendijck units” wordt gerealiseerd op eigen grond op een uitstekende bereikbarelocatie aan de Weerenweg 28 in Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer), op bedrijventerrein “De Weeren”. Het project omvat twee gebouwen met ieder 9 bedrijfsunits, dus 18 units in totaal, in oppervlakte variërend van circa 154 m² tot 221 m² begane grond vloeroppervlak.

Iedere bedrijfsunit beschikt naast een hoge overheaddeur (4 meter) tevens over een aparte toegangsdeur, terwijl units 1 en 18 tevens over een extra toegangsdeur in de straatgerichte gevel beschikken. De gebouwhoogte bedraagt circa 8,5 meter. Alle units zijn standaard voorzien van een kanaalplaten (betonnen) verdiepingsvloer over een gedeelte van het begane grond vloeroppervlakte.

Unit 1 bedrijfsruimte 221 m² kantoorruimte 102 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 42 m² prijs € 505.000,- von onder optie.
Unit 2 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von onder optie.
Unit 3 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von beschikbaar.
Unit 4 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von beschikbaar.
Unit 5 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 00 m² prijs € 324.500,- von beschikbaar.
Unit 6 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 00 m² prijs € 324.500,- von beschikbaar.
Unit 7 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 00 m² prijs € 324.500,- von beschikbaar.
Unit 8 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von beschikbaar.
Unit 9 bedrijfsruimte 152 m² kantoorruimte 62 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von onder optie.

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 maart 2021, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

LOCATIE
Bedrijventerrein “De Weeren” ligt in Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer), onder de rook van Amsterdam en is prima ontsloten. Knooppunt Rottepolderplein (A9) ligt op korte afstand van dit project, terwijl de ligging nabij de A200 (Haarlemmerweg) zorgt voor een goede verbinding naar zowel Amsterdam als Haarlem. Door de nabijheid van het treinstation Halfweg-Zwanenburg en diverse andere openbaar vervoer haltes is de bereikbaarheid per openbaar vervoer prima.
Op bedrijventerrein De Weeren zijn o.a. Bakkersland en AEG Power Solutions gevestigd. Op korte afstand van Bedrijventerrein “De Weeren” bevindt zich het bekende Sugar City en is Amsterdam The Style Outlets in aanbouw. De opening daarvan is voorzien begin 2021.

ONTWIKKELING
De ontwikkeling van project “Weerendijck” is in handen van Twins II B.V. uit ?s-Gravenzande. Twins heeft inmiddels met succes diverse bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd in onder andere Amsterdam, Barendrecht, Bleiswijk, Den Haag, Rhoon, Utrecht en Zoetermeer.

APPARTEMENTSRECHTEN
De grond (eigen grond) en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt
eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik van de unit met bijbehorende parkeerplaats(en). Elke unit is separaat met een hypotheek te belasten en/of te verkopen/verhuren. Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen (water en elektriciteit). Naast de grond onder de bebouwing wordt elke koper tevens mede-eigenaar van het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

FINANCIERING
Bij het sluiten van de koop wordt door de projectnotaris een koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld en vervolgens door partijen getekend. In deze overeenkomst kan op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde financiering worden
opgenomen. Binnen 21 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom te storten groot 10% van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen. Deze waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper, voortvloeiend uit de getekende koop- en
aannemingsovereenkomst.

BETALINGEN
De kopers betalen in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst.

AANVANG EN OPLEVERING
Zodra zowel de omgevingsvergunning is verleend en 60% van de units is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de
ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd bedraagt circa 10-11 maanden (200 werkbare werkdagen na gereedkomen betonnen begane grondvloer).

AFWERKING
Omdat geen enkele koper hetzelfde is worden de units casco opgeleverd. Dat geeft u de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting compleet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. De units zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen.

TEKENING
Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend.

NADERE BIJZONDERHEDEN
De in de verkoopdocumentatie en op de verkooptekeningen gebruikte nummering betreft bouwnummers. Deze worden tijdens
de bouw door iedereen gebruikt, ook in de correspondentie met Twins en de projectnotaris. Deze bouwnummers zijn niet de toekomstige huisnummers. De gemeente kent deze huisnummers toe.

BESTEMMINGSPLAN
Volgens het bestemmingsplan “Zwanenburg West en De Weeren”, vastgesteld op 6 juni 2019, is de locatie waarop deze
units worden gerealiseerd bestemd als “Bedrijventerrein” voor bedrijven behorende tot en met milieucategorie 3.2 van de “Staat van Bedrijfsactiviteiten”, waarbij per bedrijf het gebruik van bijbehorende kantoren is toegestaan tot een oppervlakte van 30% van de bedrijfsvloeroppervlakte, tot een maximum van 500 m² (zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor bestemmingsplan en toelichting).

BETONWERK: IN HET WERK TE STORTEN BETON
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt. In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:
• 4 Stuks doorvoeringen t.b.v.
nutsvoorzieningen;
• Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm.
t.b.v. toilet;
• 2 Hoeklijnen ter plaatse van de
overheaddeur;
• Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt)
voor eventuele pantry.
Genoemde afvoerleidingen worden opgehangen onder de betonvloer en komen samen in een verzamelleiding, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. Er is geen kruipruimte aanwezig. Als gevolg van droog- of Verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

STAALCONSTRUCTIE
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient
van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten
verdiepingsvloer. Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN EN1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen.
De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt. Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

TUSSENWANDEN
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Deze panelen, met een hoogte van circa 60 cm., hebben geen constructieve functie waardoor het bouwkundig mogelijk is om units te koppelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

GEVELBEKLEDING EN KOZIJNEN
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

VERDIEPINGSVLOER
Alle units worden gedeeltelijk voorzien van een betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer, deels als kantoorfunctie en deels als industriefunctie (zie prijslijst).

DAKBEDEKKING
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht.

OVERHEADDEUR
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim.
Deze overheaddeuren, met een hoogte en een breedte van circa 4 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van
veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zilvergrijs.

TRAPPEN
De standaard aanwezige verdiepingsvloeren over een gedeelte van het begane grond vloeroppervlak zijn toegankelijk door middel van een houten trap. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond.

NUTSVOORZIENINGEN
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast):
• Elektra tot 3 x 25 A.;
• Waterleiding;
• Glasvezel voorbereiding.

VOOR EEN VOLLEDIGE TECHNISCHE OMSCHRIJVING ZIE DE VERKOOPBROCHURE.

Deze informatie is bedoeld om globale informatie te geven hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Voor meer informatie GA Makelaars de bedrijfsmakelaar voor Groot Amsterdam en omstreken.
www.gamakelaars.nl
t 020-420 3200

Verkoop fase 1 (units 1 t/m 9) gestart
Project “Weerendijck units” wordt gerealiseerd op eigen grond op een uitstekende bereikbarelocatie aan de Weerenweg 28 in Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer), op bedrijventerrein “De Weeren”. Het project omvat twee gebouwen met ieder 9 bedrijfsunits, dus 18 units in totaal, in oppervlakte variërend van circa 154 m² tot 221 m² begane grond vloeroppervlak.

Iedere bedrijfsunit beschikt naast een hoge overheaddeur (4 meter) tevens over een aparte toegangsdeur, terwijl units 1 en 18 tevens over een extra toegangsdeur in de straatgerichte gevel beschikken. De gebouwhoogte bedraagt circa 8,5 meter. Alle units zijn standaard voorzien van een kanaalplaten (betonnen) verdiepingsvloer over een gedeelte van het begane grond vloeroppervlakte.

Unit 1 bedrijfsruimte 221 m² kantoorruimte 102 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 42 m² prijs € 505.000,- von onder optie.
Unit 2 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von onder optie.
Unit 3 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von beschikbaar.
Unit 4 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von beschikbaar.
Unit 5 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 00 m² prijs € 324.500,- von beschikbaar.
Unit 6 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 00 m² prijs € 324.500,- von beschikbaar.
Unit 7 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 00 m² prijs € 324.500,- von beschikbaar.
Unit 8 bedrijfsruimte 160 m² kantoorruimte 63 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von beschikbaar.
Unit 9 bedrijfsruimte 152 m² kantoorruimte 62 m² bedrijfsruimte eerste verdieping 50 m² prijs € 349.500,- von onder optie.

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 maart 2021, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

LOCATIE
Bedrijventerrein “De Weeren” ligt in Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer), onder de rook van Amsterdam en is prima ontsloten. Knooppunt Rottepolderplein (A9) ligt op korte afstand van dit project, terwijl de ligging nabij de A200 (Haarlemmerweg) zorgt voor een goede verbinding naar zowel Amsterdam als Haarlem. Door de nabijheid van het treinstation Halfweg-Zwanenburg en diverse andere openbaar vervoer haltes is de bereikbaarheid per openbaar vervoer prima.
Op bedrijventerrein De Weeren zijn o.a. Bakkersland en AEG Power Solutions gevestigd. Op korte afstand van Bedrijventerrein “De Weeren” bevindt zich het bekende Sugar City en is Amsterdam The Style Outlets in aanbouw. De opening daarvan is voorzien begin 2021.

ONTWIKKELING
De ontwikkeling van project “Weerendijck” is in handen van Twins II B.V. uit ?s-Gravenzande. Twins heeft inmiddels met succes diverse bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd in onder andere Amsterdam, Barendrecht, Bleiswijk, Den Haag, Rhoon, Utrecht en Zoetermeer.

APPARTEMENTSRECHTEN
De grond (eigen grond) en de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten. Elke koper wordt
eigenaar van een appartementsrecht, welk het recht geeft op het uitsluitende gebruik van de unit met bijbehorende parkeerplaats(en). Elke unit is separaat met een hypotheek te belasten en/of te verkopen/verhuren. Dit houdt onder meer in dat elke koper afzonderlijk wordt aangeslagen voor onroerend zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht alsmede vastrecht voor diverse nutsvoorzieningen (water en elektriciteit). Naast de grond onder de bebouwing wordt elke koper tevens mede-eigenaar van het gemeenschappelijke buitenterrein. Voor het beheer hiervan wordt van rechtswege een Vereniging van Eigenaren opgericht.

FINANCIERING
Bij het sluiten van de koop wordt door de projectnotaris een koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld en vervolgens door partijen getekend. In deze overeenkomst kan op verzoek van de koper een ontbindende voorwaarde financiering worden
opgenomen. Binnen 21 dagen na ondertekening van de overeenkomst dient koper een waarborgsom te storten groot 10% van de koopsom. In plaats van deze waarborgsom kan de koper een bankgarantie stellen. Deze waarborgsom of bankgarantie geldt als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen van de koper, voortvloeiend uit de getekende koop- en
aannemingsovereenkomst.

BETALINGEN
De kopers betalen in een aantal termijnen de diverse stadia van de bouw. Betalingen en wijze van betaling zijn vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst.

AANVANG EN OPLEVERING
Zodra zowel de omgevingsvergunning is verleend en 60% van de units is verkocht, of zoveel minder ter beoordeling aan de
ontwikkelaar, wordt met de bouw van dit project gestart. De bouwtijd bedraagt circa 10-11 maanden (200 werkbare werkdagen na gereedkomen betonnen begane grondvloer).

AFWERKING
Omdat geen enkele koper hetzelfde is worden de units casco opgeleverd. Dat geeft u de mogelijkheid om uw nieuwe huisvesting compleet naar eigen inzicht in te delen en in te richten. De units zijn degelijk gebouwd en afgewerkt met gebruikmaking van moderne bouw- en isolatiematerialen.

TEKENING
Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving is hetgeen in de technische omschrijving staat bepalend.

NADERE BIJZONDERHEDEN
De in de verkoopdocumentatie en op de verkooptekeningen gebruikte nummering betreft bouwnummers. Deze worden tijdens
de bouw door iedereen gebruikt, ook in de correspondentie met Twins en de projectnotaris. Deze bouwnummers zijn niet de toekomstige huisnummers. De gemeente kent deze huisnummers toe.

BESTEMMINGSPLAN
Volgens het bestemmingsplan “Zwanenburg West en De Weeren”, vastgesteld op 6 juni 2019, is de locatie waarop deze
units worden gerealiseerd bestemd als “Bedrijventerrein” voor bedrijven behorende tot en met milieucategorie 3.2 van de “Staat van Bedrijfsactiviteiten”, waarbij per bedrijf het gebruik van bijbehorende kantoren is toegestaan tot een oppervlakte van 30% van de bedrijfsvloeroppervlakte, tot een maximum van 500 m² (zie www.ruimtelijkeplannen.nl voor bestemmingsplan en toelichting).

BETONWERK: IN HET WERK TE STORTEN BETON
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt. In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:
• 4 Stuks doorvoeringen t.b.v.
nutsvoorzieningen;
• Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm.
t.b.v. toilet;
• 2 Hoeklijnen ter plaatse van de
overheaddeur;
• Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt)
voor eventuele pantry.
Genoemde afvoerleidingen worden opgehangen onder de betonvloer en komen samen in een verzamelleiding, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. Er is geen kruipruimte aanwezig. Als gevolg van droog- of Verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

STAALCONSTRUCTIE
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient
van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten
verdiepingsvloer. Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN EN1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen.
De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt. Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

TUSSENWANDEN
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Deze panelen, met een hoogte van circa 60 cm., hebben geen constructieve functie waardoor het bouwkundig mogelijk is om units te koppelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

GEVELBEKLEDING EN KOZIJNEN
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

VERDIEPINGSVLOER
Alle units worden gedeeltelijk voorzien van een betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer, deels als kantoorfunctie en deels als industriefunctie (zie prijslijst).

DAKBEDEKKING
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht.

OVERHEADDEUR
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim.
Deze overheaddeuren, met een hoogte en een breedte van circa 4 meter, zijn standaard handbediend en voorzien van
veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zilvergrijs.

TRAPPEN
De standaard aanwezige verdiepingsvloeren over een gedeelte van het begane grond vloeroppervlak zijn toegankelijk door middel van een houten trap. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond.

NUTSVOORZIENINGEN
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast):
• Elektra tot 3 x 25 A.;
• Waterleiding;
• Glasvezel voorbereiding.

VOOR EEN VOLLEDIGE TECHNISCHE OMSCHRIJVING ZIE DE VERKOOPBROCHURE.

Deze informatie is bedoeld om globale informatie te geven hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Voor meer informatie GA Makelaars de bedrijfsmakelaar voor Groot Amsterdam en omstreken.
www.gamakelaars.nl
t 020-420 3200

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}